Selecteer een pagina

Net verschenen: OASE 110, De grond van de kwestie

De bodem kan niet langer verbeeld worden als een neutraal oppervlak. We moeten de bodem leren begrijpen als een levende, dynamische en door allerlei processen veroorzaakte ‘dikte’ – als een volume in vier dimensies. Veel bodems vragen om een nieuwe blik, ondanks hun slechte toestand en hun fragmentatie. Zij moeten opnieuw gearticuleerd worden in een ruimtelijk project dat gericht is op de verwezenlijking van een gedeelde, productieve en bewoonde natuur. Alle vormen van stedelijkheid bezitten een sterk ecologisch potentieel en zijn zo een ideale proeftuin om nieuwe relaties tussen grond, stad en samenleving te bedenken.

OASE 110 is gewijd aan de radicale transformatie die het ontwerp van de open ruimte momenteel doormaakt – en in de toekomst meer en meer zal ervaren. Het betekent de erkenning van de bodem als een essentiële grondstof en als een krachtig instrument om het stedelijk project anders te bekijken. Dit nummer van OASE verzamelt een reeks ‘inzichten van het front’, een keur aan stemmen die getuigen van een ingrijpende verandering op de grens van stedenbouw en architectuur.